Опера за почетнике

У уторак, 28. новембра Тадија Милетић је одржао радионицу и семинар "Опера за почетнике"у Музичкој школи "Станковић". На радионици су учествовали ученици МШ Станковић, а цео шесточасовни семинар и предавање испратио је велики број професора и ученика. Музичка радионица се базира на раду неколико уметничких принципа. Пре свега на основу магистратуре Џека Кенфилда, и његових система успеха, на основу искустава и рада организације Културни елемент, која је организовала сличне радионице са својим члановима, затим организације РЕСЕО, Европске мреже за оперску и плесну едукацију младих (РЕСЕО), а на основу њихове конференције одржане у Београду 2007. године, на едукативним методама лаког приступа младима развијеним од стране Менсе, као и на генералном раду са младим певачима и извођачима. Обухвата низ важних позоришних принципа, који су основ креативности, као и формирања добре позоришне праксе.

Циљ радионице је упознавање младих са основама оперског драмског стваралаштва, са основама позоришне праксе, терминима, начинима рада и понашања. Идеја је у томе да прикаже да креирање и учествовање у оперском уметничком делу не изискује посебне јединствене недостижне надарености, већ да је свако од нас способан да уз мало труда и креативности, уз добро вођење и међусобну кооперацију, направи нешто што је вредно пажње друге особе.
Фото: Doonja Dopsaj Photography