Međunarodno takmičenje solo pevača "Lazar Jovanović"